De prettige personages
Personages

Suske
Wiske ontmoette Suske op het eiland Amoras. Suske was toen zeer impulsief en onbedachtzaam. Geleidelijk echter ruilde hij zijn driestheid en durf in voor voorzichtigheid en bezonnenheid. Suske is een toonvoorbeeld van trouw. Hij beredeneert een probleem en denkt na voor hij handelt. Hij laat zich in tegenstelling tot Wiske minder op sleeptouw nemen door zijn emoties. Hij neemt het zonder aarzelen op voor de verdrukten en de zwakken. Zijn moed is spreekwoordelijk.
Wiske
Reeds vanaf het eerste avontuur was het duidelijk dat Wiske nieuwsgierig was met eigenwijze idee�n. In het begin kon ze met haar kromme beentjes en lappenpopje niet ouder zijn dan een jaar of zes, in de loop der jaren kreeg ze een iets oudere look. De relatie met haar popje Schanulleke blijft echter steeds heel intens. Maar ook met Suske heeft ze een hechte band. Wanneer Suske toevallig eens een ander meisje ontmoet wordt Wiske jaloers en gaat ze resoluut in de aanval. Wiske gehoorzaamt aan haar gevoelens en impulsen. Ze is een meisje van het hart en niet van het hoofd. Wiske is zeer enthousiast en buitensporig nieuwsgierig. Ze is ook erg koppig. Deze koppigheid geeft haar vleugels en doet haar haar angst vergeten. Verder is Wiske, net zoals Suske een grote dierenvriend.
Lambik
Zijn eerste optreden deed hij in De Sprietatoom (1946). Lambik is vrijgezel en een man met wel een dozijn beroepen. Op emotioneel gebied heeft hij de grootste moeite om zichzelf onder controle te houden. Zijn jaloezie, koppigheid en na�viteit zijn sterker dan hemzelf. Hij is onophoudelijk op zoek naar complimentjes en is zeer gevoelig voor opmerkingen over zijn uiterlijk.Hij is moedig en impulsief: een combinatie van eigenschappen die hem hem van het ene avontuur in het andere laten rollen. Iedereen kan wel een deeltje van zichzelf herkennen in Lambik en dat maakt van hem het populairste personage van de reeks.
Tante Sidonia
Met haar weerbarstige kuif, haar fel geprononceerde kin, haar platlattige gestalte en haar enorme voeten is Sidonia wel een zeer speciale ster aan het vrouwelijk firmament. Al heeft ze haar uiterlijk niet mee, ze hoeft niet te klagen over haar intellectuele kwaliteiten. Meer dan eens reikt ze de oplossing aan van een raadsel of helpt ze Suske en Wiske uit de nood met een geniale vondst. Tante Sidonia zal de meeste lezers vertederen met haar emotionele openheid. Ze zou veel overhebben voor enkele romantische momenten met Lambik. Deze onmogelijke liefde doet haar veel verdriet. Nochtans geeft ze de moed nooit op en het aantal toenaderingspogingen tot Lambik is niet te tellen. Sidonia houdt van mensen: telkens wanneer de media weer eens een golf van ellende en oorlogen toont lijdt Sidonia aan depressies en angsten. Sidonia's neerslachtige buien ontaarden dan in haar befaamde zenuwaanvallen, waarbij een mosterdbad vaak soelaas brengt.
Jerom
Willy Vandersteen introduceerde in het verhaal De dolle musketiers (1952) een nieuw personage; een oersterke man die in de latere avonturen dikwijls de redder in nood zal worden van onze helden. Jerom evolueert van een oermens met stropdas tot een charmante man van weinig woorden die heel poulair is bij de vrouwelijke lezers. Indrukwekkende dubbele spierbundels zijn het voornaamste kenmerk van Jerom. Zijn ogen zijn meestal gesloten, maar wanneer hij ze opent komen sterke lichtbundels te voorschijn.
Hij heeft een buitengewone eetlust en is bovendien razendsnel.
Professor Barabas
In het album Op het eiland Amoras (1945) ontmoette Barabas voor het eerst tante Sidonia en Wiske. Toen was hij nog het prototype van de verstrooide professor, en totaal wereldvreemd. Bovendien stotterde hij als geen ander. Zijn belangrijkste creatie is de teletijdmachine. Met dit toestel heeft hij ��n van de stoutste dromen van de mensheid in vervulling doen gaan: reizen in de tijd. Stilaan verloor professor Barabas zijn verstrooidheid en zenuwachtigheid en evolueerde hij naar een ernstig geleerde, bij wie onze vrienden steeds terecht konden voor de analyse van een probleem. Naast de teletijdmachine is hij ook de schepper van de Gyronef, het autootje Vitamitje, de Terranef, de klankentapper, een teletransformator, enzovoort.
Schanulleke
Het popje van Wiske bengelt voortdurend aan haar hand. In Prinses Zagemeel (1947) vernemen we dat Schanulleke van adellijke afkomst is. Ze is opgevuld met het zaagsel van een in een boom omgetoverde oosterse prinses. Schanulleke heette jarenlang Schalulleke, en heeft zelfs een tijdlang Schabolleke geheten. Schanulleke is niet alleen een bron van vreugde en liefde, maar ook een bron van zorgen. Ze raakt tientallen keren zoek, maar wordt telkens teruggevonden. Ze wordt ontvoerd, gefolterd en met de vernietiging bedreigd. Schanulleke is de grote vriendin van Wiske en die is dolblij als Schanulleke in sommige verhalen echt tot leven komt.
Krimson
Krimson duikt voor het eerst op in Het Rijmende Paard . Hij is door en door slecht, heeft nooit medelijden , kent nooit genade, en toont nooit berouw. Hij ziet zijn misdaden altijd op heel grote schaal. Zijn ultieme doelstelling is wereldmacht te verkrijgen, en de volledige controle over de mensheid. Hij kan daarbij steunen op een wereldwijd vertakte misdaadorganisatie, die sterk aan de maffia doet denken. Toch is ook Krimson een mens met een geweten. Hij onderdrukt dit geweten echter door regelmatig pilletjes te slikken en dan kent zijn boosaardigheid geen grenzen.
Van Zwollem
Vader Van Zwollem treedt voor het eerst op in Het sprekende testament (1957). Hij is zenuwziek en waant zich steeds iemand anders. Van Zwollem duikt altijd onverwacht op en gaat als een kwajongen vriend en vijand te lijf met houten speelgoed. Hij is volledig onberekenbaar. Vader Van Zwollem kruidt de albums met zijn vele kwinkslagen en absurde ingevingen.
Arthur
In De Vliegende Aap (1946) maken we kennis met een wat vreemde vogel. Arthur is de broer van Lambik en woont in het Afrikaanse oerwoud. Hij is slechts gekleed in een dierenvelletje en een bolhoed. Hij loopt blootvoets, heeft een baardje en onderscheidt zich verder van Lambik door de schranderheid en doordachtheid die deze niet heeft. Arthur kent het geheim van het vliegen door drinken van een extract van een plantje, de Selderum Aeroplanis. Arthur spreekt tsjip-tsjip ook een tsjip-tsjip uniek tsip-tsjip taaltje.
Theofiel Boemerang
Onuitstaanbaar opdringerig. Zo typeren we Theofiel Boemerang het best. Hij verschijnt de eerste maal in De Texasrakkers (1959), waarin hij als buurman van Tante Sidonia zijn talent als verkoper succesvol uitbuit. Samen met zijn vrouw Celestine terroriseert hij onze vrienden. Om de haverklap probeert hij hen een stofzuiger aan te smeren. Hij is het prototype van de doorzetter, voor wie het streven naar geld groter is dan de trouw aan zijn vrienden. In het album De Bezeten Bezitter slaagt hij er zelfs in om aan onze helden een stukje amazonewoud te verkopen.

 

Suske en Wiske is een website van Fly Webservices